Inżynieria
Ruchu Drogowego

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

  • karta zgłoszenia
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe
  • informacje dodatkowe o zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym osoby zgłaszającej się na Studiach Podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego

Składanie dokumentów:
Uwierzytelnione dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
STUDIA PODYPLOMOWE – IRD
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

lub złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych (mgr inż. Barbara Zając),

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, budynek główny, wysoki parter, pokój 24A.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej

REKRUTACJA

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.