Inżynieria
Ruchu Drogowego

Informacje ogólne

Organizator studiów:
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

 

Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu.
Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:

  • analiz i prognozowania ruchu,
  • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
  • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
  • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie drogownictwa lub transportu ewentualnie w innej pokrewnej dziedzinie, jeśli posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne umiejętności) w szeroko rozumianej dziedzinie drogownictwa (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie, administracja).

Absolwenci studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.