Inżynieria
Ruchu Drogowego

Koszt studiów

Koszt studiów wynosi 6800 PLN
(indywidualni uczestnicy wnoszą opłaty w dwóch ratach: po 3400 zł za każdy semestr z góry).

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto:

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
(Alior Bank S.A.)
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31- 155 Kraków
z dopiskiem „Studia Podyplomowe-IRD – 12 ed.” (rata I, II)

    W przypadku, gdy uczestnik studiów podyplomowych:
  1. złoży pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych – opłata za kształcenie na studiach podyplomowych podlega zwrotowi w całości;
  2. złoży pisemną rezygnację lub zostanie skreślony z listy uczestników w trakcie trwania studiów podyplomowych – ma prawo do uzyskania zwrotu części wniesionej opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych;
  3. jeżeli opłatę na podstawie umowy o finansowanie studiów podyplomowych zawartej z PK uiścił pracodawca uczestnika, opłatę na powyższych zasadach zwraca się na jego rzecz.
    (Załącznik do uchwały nr 63/d/09/2023 z dnia 27 września 2023 r. Regulamin studiów podyplomowych na PK §7 p. 5).

Z kandydatem na studia zawierana jest umowa w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (regulamin studiów podyplomowych na PK §6 p. 7), która przesłana będzie wraz z informacją o przyjęciu na studia podyplomowe.

REKRUTACJA

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.