Drogi Szynowe

INFORMACJE OGÓLNE

Organizator studiów:
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

Dane podstawowe

 • Czas trwania studiów: 2 semestry
 • Liczba godzin: 166 godzin lekcyjnych
 • Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy 2 dniowe, sobotnio-niedzielna – ostatni zjazd przeznaczony na egzamin końcowy
 • Zaliczenie: Wykłady i ćwiczenia kończą się zaliczeniem lub egzaminem z oceną. Całość kursu kończy się egzaminem.
 • Miejsce studiów: Wydział Inżynierii Lądowej PK
 • Organizator studiów: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu (KDKiIR); zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i innych uczelni oraz innych jednostek krajowego systemu infrastruktury transportu szynowego.
 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr letni 2023/24 (marzec)
 • Opłata za udział w studiach wynosi 7 000 zł (dla uczestników indywidualnych istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach po 3500 za każdy semestr z góry).
 • Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się przynajmniej 16 uczestników.
 • Słuchacze studiów otrzymują materiały do zajęć w wersji elektronicznej, w formie plików pdf.
 • Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej a w tym kryteria kwalifikacji kandydatów określa Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 59/d/06/2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z późniejszymi zmianami (Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 26 czerwca 2019 r. ze zmianami uchwalonymi przez Senat PK w dniu 28 października 2020 r.). Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów oraz fakultatywnych rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez komisję złożoną z przedstawicieli Rady Programowej studiów.

Cel studiów

Cel studiów jest dwojaki:

 • dla uczestników zajmujących się na co dzień zagadnieniami infrastruktury transportu szynowego - usystematyzowanie i aktualizacja wiadomości w zakresie infrastruktury szynowej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg szynowych. 
 • dla uczestników nie znających lub słabo znających zagadnienia funkcjonowania infrastruktury transportu szynowego  - zapoznanie z podstawowymi, aktualnymi problemami infrastruktury szynowej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg szynowych; 

Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą szynową w zakresie:

 • projektowania rozwiązań dla dróg szynowych oraz ich modernizacji,
 • doboru materiałów do budowy drogi szynowej,
 • zarządzania ruchem i przygotowania prognoz ruchowych,
 • kierowania i starowania ruchem kolejowym,
 • technologii robót, organizacji oraz elementy budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • zagadnień prawych związanych z projektowaniem, budową i dopuszczeniem do eksploatacji drogi szynowej,

Adresaci studiów/wymagania formalne uczestnictwa

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa lub transportu ewentualnie w innej pokrewnej dziedzinie, jeśli posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne umiejętności) w szeroko rozumianej dziedzinie drogi szynowe (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie, administracja).

 

Ramowy zakres studiów

Studia podzielone zostały na pięć bloków tematycznych. Do każdego z bloków dobrano odwodnią kadrę naukową wyspecjalizowaną w danej tematyce. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych (Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Kolejnictwa) jak również osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe i branżowe. W ramach zajęć zakłada się zajęcia wykładowe, projektowe ale również laboratoryjne prowadzone w akredytowanych laboratoriach badawczych.

Blok I – Przewozy kolejowe w Polsce i na świecie (10 godzin W)

 1. Przewozy kolejowe – stan aktualny i perspektywy rozwoju;
 2. Definicje podstawowe: drogi szynowe i infrastruktura szynowa, linie kolejowe, itd.;
 3. Prezentacja polskiej infrastruktury szynowej. 

Forma zaliczenia bloku: projekt grupowy

Opiekun bloku dr inż. Dorota Błaszkiewicz – Juszczęć

Blok II – Infrastruktura Szynowa (50 godzin W+Ć+E)

 1. Projektowanie drogi szynowej oraz jej modernizacja;
 2. Ogólne zasady projektowania i eksploatacji stacji kolejowych;
 3. Materiały i nawierzchnie szynowe;
 4. Podtorze i obiekty inżynierskie jako podłoże nawierzchni;
 5. Diagnostyka dróg szynowych.

Forma zaliczenia bloku: projekt zaliczeniowy, praca grupowa egzamin pisemny

 

Opiekun bloku dr hab. inż. Juliusz Sołkowski prof. PK 

Blok III – Zarządzanie ruchem i inne zagadnienia infrastruktury szynowej (~40 godzin W+Ć)

 1. Metody zarządzania przewozami i infrastrukturą - wprowadzenie
 2. Metody prognozowania ruchu
 3. Metody symulacji ruchu kolejowego i konstrukcji rozkładu jazdy pociągów
 4. Technologia pasażerskich przewozów kolejowych
 5. Technologia towarowych przewozów kolejowych
 6. Metody zarządzania przewozami i infrastrukturą - ćwiczenia
 7. Kierowanie i sterowania ruchem kolejowym - wprowadzenie
 8. Transport Management System (TMS) - systemy wspomagające zarządzanie transportem
 9. Mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
 10. Systemy zasilania trakcyjnego
 11. Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym - ćwiczenia
 12. Aspekty środowiskowe realizacji procesu przewozowego – hałas i drgania.

Forma zaliczenia bloku: egzamin pisemny, projekt zespołowy

 

Opiekun bloku dr inż. Maciej Kaczorek 

Blok IV – Przedsięwzięcia budowlane - Technologia robót, organizacja oraz elementy budowlanego procesu inwestycyjnego (~40 godzin W+Ć)

 1. Podstawy prawne realizacji inwestycji kolejowych w Polsce;
 2. Budowlany proces inwestycyjny oraz typy kontraktów budowlanych;
 3. Technologia kolejowych robót budowlanych;
 4. Organizacja przedsięwzięć budowlanych, planowanie robót oraz nadzór nad pracami.

Forma zaliczenia bloku: projekt zaliczeniowy

Opiekun bloku dr inż. Filip Janowiec

Blok V – Zagadnienia prawne (~30 godzin W+Ć)

 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe – wymagania
 2. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa
 3. Zarządzanie zmianą wprowadzoną do systemu kolejowego
 4. Dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych

Forma zaliczenia bloku: projekt zaliczeniowy

 

Opiekun bloku dr inż. Dorota Błaszkiewicz – Juszczęć 

Zjazdy

2 dniowe 12 godzinne, piątkowo-sobotnie.

Zajęcia rozpoczynają się w sobotę od godziny 10:00 i trwają do 17:00, w niedzielę od 9:00 do 14:00. W pierwszym semestrze (letnim) zaplanowano 6 zjazdów, w drugim semestrze (zimowym) zaplanowano 7 zjazdów - ostatni zjazd przeznaczony na egzamin końcowy.

REKRUTACJA

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.